Aidiachtaí 2

These adjective – descriptive  booklets are designed to help children or anyone who wants to improve their Irish, enhance their vocabulary in the learning of Irish, particularly oral Irish.

Must be viewed in HD!

 There is a simple translation of each booklet given below. Please use http://www.foclóir.ie which is an excellent resource – as words can have different meanings depending on context etc. Míle buíochas

 

 

Word Meanings : 1: Fliuch Báite : Drenched. ” Drowned wet” 2: Claidhre : Coward. Quitter. 3: Trócaire : Clemency. Mercy. 4: Tuillte : Merited. Deserved. 5: Bean uasal: Lady. 6: Sin an fhírinne: That’s the truth. 7: Duine Uasal : Gentleman. 8: Gaofar : Windy. 9: Ifreann Dearg: Inferno. Red hell. 10: Íseal : Low. 11: Néata : Tidy. Spruce. 12: Nimhiúil : Poisonous. Toxic. 13: Sách : Sated. Full. Satisfied. 14: Préachta : Frozen. 15: Suaimhneas : Calm. Peace. Tranquillity. 16:  Postúil : Uppity. Self important. 17: Deacair : Demanding. Difficult. 18: Béim ghréine : Sunstroke. 19: In éineacht le : Along. Alongside. 20: Tosaitheoir : Beginner. 21: Ullamh: Prepared. Ready.

 

 

Word Meanings 1: Compordach : Comfortable 2: Coiriúil : Criminal. 3: Mearbhlach : Confusing. Bewildering. 4: Airdeallach : Vigilent. Alert. Guarded. 5: Réidh: Ready.6: Greamaithe : Stuck. Jammed.7: Deargnamhaid : Archenemy. 8: Díomhaoin : Idle. 9: Eigríonna : Ill advised. Unwise. 10: Diongbháilte : Determined. Emphatic. 11: Leadránach : Boring. Drab. 12: Díocasach : Enthusiastic. Avid. 13: Gealgháireach : Delighted. Beaming. 14: An t-anbhá : The panic. Desperation. 15: Faoiseamh: Comfort. Relief. 16: Míshásta : Annoyed. Displeased. 17: Neamhairdeallach : Heedless. Oblivious. 18: Socair : Calm. Steady. Stable. 19: Achrannach : Pugnacious. Troublesome. Awkward. 20: Tá mo chroí briste : Heartbroken.

 

 

Word Meanings : 1: Ardnósach : Classy. Snobby. Highbrow. Grand. 2: Póg : Kiss 3: An nuacht : The news. 4: Bagrach: Brooding. Menacing. Dark. 5: Ceann cipín : “Twig head” Pea brained. Blockhead. Air head. 6: Sásta : Satisfied. Content. 7: Thug sé an chluas bhodhar dom. “He gave me the deaf ear.” He blanked me. 8: Baol : Danger. Risk. Threat. 9: Aistear : Journey. Voyage. 10: Cuas : Creek. 11: Duine gnó : Business person. 12: Go moch ar maidin : Early in the morning. 13: Mánla : Graceful. Gentle. Demure. 14: Anois díreach : Right now. 15: In easnamh : Missing. 16: Buartha : Anxious. Despondent. Afraid. 17: Misneach : Courage. 18: An-áthasach : Very happy. Delighted. 19: Éasca : Easy. 20: Marfach : Deadly.

 

 

Word Meanings 1: Aiséirí : Resurrection. 2: An iomarca : Too much. Glut. Overkill. 3: Lofa : Rotten. Putrid. 4: Ba bhreá liom é. I was delighted with it. 5: Neamhchinnte : Indecisive. Unsure. 6: Balbh: Dumb. Mute. 7: Colgach : Bad tempered. Crabby. 8: Suairc : Cheerful. Good humoured. 9: Comhluadar : Company. Entourage. 10: Ríoga : Regal. Royal. 11: Comhroinnt : Sharing. 12: Cuir amú : Baffle. Confuse. 13: Leath : Half. 14: Dícheallach : Diligent. Hardworking. 15: Díolta amach : Sold out. 16: Fealltach : Traitorous. Treacherous. Perfidious. 17: Othar : Patient. 18: Dul thar fóir : Over the top. Extreme. 19: Mífhoighneach : Impatient. Frustrated. 20: Faoi bhrú : Under pressure. Harried.

 

 

Word Meanings : 1: Faoi rún : Hush-hush. Secretly. Clandestine. 2: Fogha : Charge. Aggression. Drive. 3: Gan deireadh : Endless. Never ending. 4: Garda cosanta : Bodyguard. 5: Giuirléidí : Odds and ends. Bric a breac. Stuff. 6: Go haoibhinn: Pleasantly. Delightfully. 7: Drisíneach : Grouchy. Grumpy. 8: Go mealltach : Coaxingly. Enticingly. 9: In ord agus in eagar : Orderly. 10: Haiceálaí : Hacker. 11:  Meáite ar : Hell bent. Dead set. Determined. 12: Mórga : Gracious. Majestic. 13: Bearránach : Annoying. Vexatious. Nagging. 14: Ní raibh cuma ná caoi ar an tosach. The start was a mess. 15: Rathúil : Successful. Prosperous. Happy. 16: Duine aigeanta : Happy go lucky person. 17: Sáinnithe : Boxed in. Cornered. Trapped. 18: Grágán : Stump. Snag. 19: Tinneas cinn :Headache. 20: Tromluí : Nightmare.

 

 

Word Meanings: 1: Ar chúl an tí: The back of the house. In the backyard. 2: Scanrúil : Scary. 3: Fionn : Blonde. 4: Carn : Heap. Mound. Pile. 5: Lár na cathrach : City centre. Innner city. 6: Lorgaireacht : Tracking. 7: Buíoch : Thankful. Grateful. 8: Cliste : Clever. 9: Iomarca oibre : Overwork. 10: Millteanach: Awful. Appaling. Earth shattering. 11: Bhí cuma shásta air: He looked satisfied. 12: Riasc : Marsh. 13: Slua : Crowd. 14: Solas na gealaí : Moonlight. 15: Go feargach : Angrily. Indignantly. 16: Muineál : Neck. 17: Draíochtúil : Magical. Dreamlike. 18: Meatachán : Wimp. 19: Taisce : Treasure. Stash. Hoard. 20: Leim ard : High jump.

 

 

Word Meanings: 1: Áisiúil : Handy. Useful. Convenient. 2: Aon scéal nua? Any new story? Any news? 3: Namhaid : Enemy. Foe. 4: Samhlaíocht ;Imagination. Fantasy. 5: Ar fud na háite : All over the place. 6: Breithiúnas : Judgement. 7: Caith in airde : Toss. 8: Bleachtaire : Detective. 9: Chas sé aonréad : He played a solo. 10: Curadh : Champion. 11: Buachaill báire : Rascal. A lad. 12: Cúthail : Bashful. Shy. 13: Dainséarach : Dangerous. 14: Fiosrúchán : Investigation. Inquiry. 15: Deabhadh : Hurry. Haste. 16: Cáca bainise : Wedding cake. 17: Tulca : Flash flood. 18: Caillte. Lost. Forsaken. 19: Foirfe : Perfect. Flawless. 20: Garsún : Boy.

 

 

Word Meanings : 1: An domhan thiar : The western world. 2: Balcaire : Tough guy. 3: Biashlabhra : Foodchain. 4: Ar aire! : Attention! 5: Faoiseamh : Relief. Respite. 6: Ag obair go cruógach : Busily at work. 7: An sprioc : Target. 8: Bronntanais : Gifts. 9: Cáca lá breithe : Birthday cake. 10: Macalla : Echo. 11: Tiarnúil : Bossy. Masterful. 12: Peata : Pet. 13: Ó ghlúin go glúin : From generation to generation. Intergenerational. 14: Fáin : Stray. 15: Sona : Happy. 16: Praiseach : Mess. Shambles. 17: Síocháin agus síth : Peace and harmony. 18: Rógaire ceart : Rogue. Charmer. 19: Tábhachtach : Important. Significant. 20: Ar do sháimhín só : Relaxed. Leisurely.

 

 

Word Meanings : 1: Dall: Blind. 2: Comharsana béal dorais : Next door neighbours. 3: Mianliosta : Wish-list. 4: Ciúnas : Quiet. Still. 5: Rabhadh dóiteáin : Fire alarm. 6: Ró-íseal : Too low. 7: Corraí : Anger. 8: Rosc Catha : Battle cry. 9: Cothú-buidéil : Bottle-feeding. 10: Díoltas : Revenge. 11: Ansmacht : Tyranny. Oppression.  12: Spásaire : Astronaut. 13: Daingean : Citadel. Fortress. 14: Díchreideamh : Disbelief. 15: Duine aisteach : Crank. Oddball. 16: Taispeántas : Exhibition. Display. 17: Iarshaighdiúir : Veteran. 18: Lámh láidir : Force [Strong hand.] 19: Dúshlánach : Challemging. 20: Tórramh: Wake. Send off. Funeral.

 

 

Word Meanings : 1: Bealach : Route. 2: Dóchasach : Hopeful. 3: Fealltóir : Betrayer. Traitor. 4: Eolaí iomraiteach : Eminent scientist. 5: Bogán : Softy. A drip or pushover. 6: Smaointe fánacha : Idle thoughts. 7: Ar eagla na heagla : Just in case. 8: Feighlí leanaí : Baby sitter. Child minder. 9: Gáire mantach : Gap toothed smile. 10: Dána : Bold. Brazen. 11: Síodúil : Suave. Polished. 12: Céim ollscoile : University degree. 13: Tugtha don léann : Studious. Given to the learning. 14: Leithreas : Toilet. 15: Gearr siar : Cut back. Prune. 16: Slan tamall : Bye for now. 17: Ag deireadh na seachtaine : At the weekend. 18: Tá go brae : Ok. That’s grand. 19: Tá malaí giobacha air : He has bushy eyebrows. 20: Troid philiúir : Pillow fight.

 

 

Word Meanings : 1: Na rialacha : The rules. 2: Casta : Complicated. Convoluted. 3: Feachtas : Campaign. 4: Cinneadh : Decision. Determination. 5: Saoirse : Freedom. 6: Cumarsáid : Communication. 7: Saonta : Innocent. Naïve. Gullible. 8: Príomhúdar : Mastermind. 9: Rogha : Choice. 10: Ag méadú : growing. Getting bigger. 11: Easpa spéise : disinterest. 12: Seadóid : Nonsense. Baloney. Rubbish. 13: Lucht oibre : Working class. Labour force. 14: Mí-ádh : Mischance. Bad luck. 15: Misean-spiaireachta : Spying mission. 16: Réitithe : Prepared. Ready. Sorted. Settled. 17: Nathair nimhe : Snake. Adder. Viper. 18: Tionscadal : Project. 19: Neamhghnách : Unusual. Extraordinary. 20: Toradh : Result. End result. Product.

 

 

Word Meanings : 1: Gan mhoill : Quickly. Without delay. 2: Sólás : Solace. Consolation. 3: Cluiche cártaí : Game of cards. 4: Preab : Fright. Bounce. 5: GRMA : Go Raibh Maith Agat : Thanks. 6: Amaidí : Stupidity. Foolishness. 7: Béile : Meal. 8: Cé thusa ? Who are you? 9: Ba mhaith liom… : I’d like… 10: Cabhair : Help. Aid. 11: Lán le deatach : Smoky. Full of smoke. 12: Úsáideach : Useful. 13: Racht feirge : Tantrum. Rage. 14: Leithscéal : Excuse. 15: Tionóisc : Accident. Mishap. 16: Scanraithe : Afraid. Fearful. 17: Tobréiteach : Break through. Quick fix. 18: Sochma : Calm. Good tempered. 19: Caite : Burnt out. Spent. Done. 20: Éachtóir : Stunt person. Stunt double.

%d bloggers like this: