Briathra 1

This is a “leabhar cainte” i.e a talking Irish book. These are verbs that can be used in essays as well as conversational Irish. There is a pause after each verb to facilitate repetition. Each clip is about two minutes long.

Must be viewed in HD 1080!!!

To access Kahoot equivalent for testing 1: Log into your Kahoot account. 2:Enter appropriate  term in search box. This is found at end of Word Meanings in Red!! They are not direct links! That’s it!!

Link for Kahoot.

See also https://www.focloir.ie/  which is an excellent online Irish dictionary.

Please note word meanings may vary according to context and usage!!

Míle Buíochas

 

 

Meaning of Words: 1: Ag léamh: reading. 2: Ag seoladh: sailing. 3: Ag smaoineamh: thinking. 4:Ag scuabadh : sweeping. 5: Ag fail boladh: smelling. 6: Ag déanamh streille:smirking. 7: Ag mionscrúdú: examine closely.
8:Ag caochadh súile: winking. 9: Ag eagrú: organising. 10: Ag eitilt: flying.11: Ag bailiú: collecting / gathering. 12: Ag taisteal: travelling. 13: Ag stánadh: staring.14: Ag croitheadh: shaking. 15: Ag teacht amach: coming out. 16: Ag cleachtadh: practicing. 17: Ag iompar: carrying. 18: Ag ordú: commanding. 19 Ag cadráil: chatting. 20:  ag brú: pressurising. [Briathra 1 ABNS]

 

Meaning of Words: 1: Ag robáil: robbing. 2: Ag goid: stealing. 3: Ag cuardach: searching. 4: Ag cumadh: composing. 5: Ag múineadh: teaching. 6:Ag damhsa: dancing. 7: Ag craoladh: broadcasting. 8: Ag screadáil: screaming. 9: Ag míniú: explaining. 10: Ag tormas: sulking. 11: Ag péinteáil: painting. 12: Ag réiteach: solve / answer. 13: Ag ceiliúradh: celebrating.14: Ag grúscan: growling. 15: Ag crónán: humming or purring. 16: Ag súil le: expecting. 17: Ag drithliú: twinkling. 18: Ag fógairt: announcing or proclaiming. 19: Ag imeacht: leaving. 20: Ag dul trasna: going across. [Briathra 2 ABNS]

 

 

Meaning of Words: 1: Ag aisteoireacht : Acting. 2: Ag caitheamh vóta: Voting. 3: Ag Faire : Watching. 4: Ag pósadh : Marrying. 5: Ag dó : Burning. 6: Ag meá : Weighing. 7: Ag maíomh : Boasting. 8: Ag cruinniú : Meeting. 9: Ag comhrá : Conversing. 10: Ag seasamh ar phointe : Insisting. 11: Ag coipeadh le fearg : Furious. 12: Ag teacht chugam : Coming towards me. 13: Ag tabhairt cúntais : Giving an account. 14: Ag siniú : Signing. 15: Ag díospóireacht : Debating. 16: Ag clóscríobh : Typing. 17: Ag drannadh : Snarling. 18: Ag leanúint : Following. 19: Ag brostú : Hurrying up, 20 : Ag blaistínteacht : Nibbling-Little taste. [Briathra 3 ABNS]

 

 

Meaning of Words: 1: Ag ceannach : Buying. 2: Ag ceangal : Tying. 3: Ag siúl : Walking. 4: Ag cosaint : Defending. 5: Ag eascainí : Cursing. 6: Ag lomadh : Mowing. 7: Ag obair : Working. 8: Ag síobaireacht : Hitch-hiking. 9: Ag tiomáint : Driving. 10: Ag bácáil : Baking. 11: Ag cur faoi hipneois : Hypnotising. 12: Ag lámhchleasaíocht : Juggling. 13: Ag déanamh: Making. 14: Ag suaitheadh : Stirring. 15: Ag claonadh : Leaning. 16: Ag aontú : Agreeing. 17: Ag féachaint : Looking. 18: Ag seasamh : Standing. 19: Ag tabhairt amach : Giving out. 20: Ag scoilteadh : Splitting, [Briathra 4 ABNS]

 

 

Meaning of words 1: Ag titim : Falling. 2: Ag fagail slán : Waving goodbye. 3: Ag cniogadh : Tapping. 4: Ag uallfartach : Howling. 5: Ag sciorradh : Sliding – Slithering. 6: Ag formheadú :Magnifying. 7: Ag seachadadh : Delivering. 8: Ag líonadh: Filling. 9: Ag srannadh : Snoring. 10: Ag luascadh. : Swinging. 11: Ag feitheamh : Waiting. 12: Ag cur fáilte: Welcoming.13: Ag taispeáint : Showing. 14: Ag tafann : Barking. 15: Ag cócaireacht : Cooking. 16: Ag lorg : Searching. 17: Ag pleidhcíocht : Messing – Fooling about. 18: Ag crochadh : hanging. 19: Ag piochadh : Picking. 20: Ag ciúáil : Queuing. [Briathra 5 ABNS ]

 

 

Meaning of words : 1: Ag lasadh: Lighting. 2: Ag taiscéaladh : Exploring. 3: Ag dul timpeall : Going around. 4: Ag caitheamh : Throwing. 5: Ag sciobadh : Grabbing. 6: Ag bearradh : Shaving. 7: Ag bualadh : Hitting. 8: Ag toraíocht: Chasing – Pursuing. 9: Ag díol : Selling. 10: Ag gearán : Complaining. 11: Ag béiceadh : Shouting. 12: Ag bá : Drowning. 13: Ag caitheamh tabac : Smoking. 14: Ag lapadaíl : Paddling. 15: Ag preabadh. : Bouncing – Hopping. 16: Ag foluain thart: Floating by in the air – Fluttering. 17: Ag greadadh : Barging into a person – Giving a  beating.  18: Ag tarraingt : Pulling. 19: Ag cogaint : Chewing. 20: Ag búrthigh: Bellowing. [Briathra 6 ABNS]

 

 

Meaning of words. 1: Ag léim : Jumping. 2: Ag dul suas : Going up. 3: Ag súgradh : Playing. 4: Ar marcaíocht: Horse riding. 5: Ag gearradh le tua: Cutting with an axe. Chopping. 6: Ag tochailt. : Digging. 7: Ag dathú. : Colouring. 8: Ag caoineadh. : Crying. Keening. 9: Ag éisteacht: Listening. 10 : Ag argóint: Arguing.11: Ag briseadh. : Breaking. 12: Ag siopadóireacht: Shopping. 13: Ag scríobh: Writing. 14: Ag cur báistí : Raining. 15: Ag magadh : Mocking. 16: Ag insint: Telling. 17:Ag ól : Drinking. 18: Ar ardú : Lifting, 19: Ag fanacht : Waiting. 20: Ag glanadh: Cleaning. [ Briathra 7 ABNS]

 

 

Meaning of words: 1: Ag imirt sacair: Playing soccer. 2: Ag coraíocht: Wrestling. 3: Ag rámhaíocht : Rowing. 4: Ag tumadh : Diving. 5: Ag faoileoireacht: Gliding 6: Ag lámhach. : Shooting. Firing. 7: Ag imirt gailf : Playing golf. 8: Ag imirt eitpheile : Playing volleyball. 9: Ag fiach. : Hunting. 10: Ag rothaíocht : Bike riding. 11: Ag rith : Running. 12: Ag imirt leadóige : Playing tennis. 13: Ag sodar: Trotting. 14: Ag scátáil : Skating. 15: Ag imirt peile : Playing football. 16: Ag iománaíocht : Hurling. 17: Ag iascaireacht : Fishing 18: Ag campáil : Camping. 19: Ag dreapadh sléibhte : Climbing mountains. 20: Ag fánaíocht : Rambling -Hiking. [Briathra 8 ABNS]

 

 

Meaning of words: 1: Ag triomú : Drying. 2: Ag cothú : Nourishing. 3: Ag scríobadh : Scraping, Scratching. 4: Ag ithe: Eating 5: Ag machnamh: Wondering. Reflecting. 6: Ag griogadh : Teasing. 7:Ag cromadh: Bending. 8: Ag leagadh láimh ar..:To touch. 9: Ag éileamh: Demand. 10: Ag smaoineamh go doimhin: Thinking deeply. 11: Ag bronnadh : Presenting.12: Ag pléascadh : Exploding. 13:Ag spraeáil : Spraying. 14: Ag seinnt: Playing a musical instrument. 15: Ag breith : Catching. Can also mean “to adjudicate “as well as “give birth.” 16: Ag cruthú. :Creating. 17: Ag réamhaithiris : Foretelling. 18: Ag sléachtadh: Genuflecting. Can also mean “to massacre!” 19:Ag síneadh : Stretching 20: Ag mionghaire: Smiling. [Briathra 9 ABNS]

 

 

Meaning of words: 1: Ag cnáimhseáil : Whinging. 2: Ag freastal : Serving. 3:Ag dul ar saoire : Going on holidays. 4: Ag aimsiú : Aiming. 5: Ag fulaingt : Suffering. Tolerating. 6: Ag bogshodar : Jogging. 7:Ag cuimhneamh : Remembering. 8:Ag folúsghlanadh: Vacuuming. 9: Ag cónaí : Living [Place] 10: Ag aithris : Reciting 11: Ag dúiseacht : Awakening. 12: Ag blaiseadh : Tasting 13: Ag trácht : Mentioning. 14: Ag cíoradh: Combing. 15: Ag léasadh : Thrashing. Flogging. 16: Ag cabhrú : Helping. 17: Ag cinneadh : Deciding. 18: Ag bodhrú : Deafening. 19: Ag díriú : Directing. 20: Ag glaoch : Calling.
[Briathra 10 ABNS]

 

 

Meaning of words: 1: Ag friochadh : Frying 2: Ag gnúsachtaigh : Grunting. 3: Ag seilg : Hunting. Shooting. 4: Ag síneadh : Stretching. 5: Ag mothú tinn : Feeling sick. 6: Ag milleadh : Spoiling. Defacing. 7: Ag gluaiseacht : Moving 8: Ag ceistiú : Questioning. 9: Ag caitheamh spéaclaí : Wearing glasses. 10: Ag ligint a scíth : relaxing. 11: Ag spreagadh : Encouraging. Exorting. 12: Ag smúrthacht : Prowling. Snooping around.13: Ag meamhlach : Meowing. 14: Ag búiríl : Roaring. 15: Ag tógáil clainne : Raising a family. 16: Ag seitrigh : Neighing. 17: Ag sleamhnú : Slipping. Sliding. 18: Ag caitheamh airgid : Spending money. 19: Ag buachaint : Winning.  20: Ag bagairt : Threatening. Menacing.
[Briathra 11  ABNS]

 

 

Word Meanings 1: Ag áireamh : Calculating. Reckoning. 2: Ag iltascáil : Multitasking. 3:  Ag braiteoireacht : Wavering. Dithering. 4: Ag crúbadach : Scrambling. Grovelling. 5: Ag aontú : Agreeing. Unifying. 6: Ag cúlchaint : Gossiping. Backbiting. Tattling. 7: Ag éalú : Escaping. Taking flight. 8: Ag dul I bhfeabhas : Improving. Getting better. 9: Bain triail as seo. Try this. Experiment. 10: Ag feitheamh : Waiting. 11: Ag bíogarnach : Chirping. Chattering. Squeaking. 12: Ag rómánsaíocht : Romancing. 13: Ag sáraíocht : Bickering. Arguing. Sparring. 14: Ag radadh : To hurl.  Pelting. 15: Ag speiceáil: Peeping. 16: Ag géilleadh : Surrendering. Capitulating. 17: Ag fiuchadh le fearg: Seething with anger. Boiling with rage. 18: Ag prislíneacht : Drooling. Dribbling. 19: Cosc a chur : To deter. To prevent. 20: Ag cothromú : Balancing. Equalising. [Briathra 12 ABNS]

 

 

Word Meanings 1: Ag bualadh bos : Clapping. 2: Ag cur faoi ghlas : Locking. 3: Rith ar nós na gaoithe! : Run like the wind! 4: Ag baisteadh : Baptising. 5: Ag cur sa phost : Posting. 6: Ag agallaimh : Interviewing. 7: Ag ardú : Lifting. Increasing. Escalating. 8: Ag cuireadh : Inviting. 9: Ag agóid : Protesting. 10: Ag dul le chéile : Going together. 11: Ag dumpáil : Dumping. 12: Grianghraf a glacadh de: To take a photograph of. 13: Ag féachaint taobh thiar: Looking behind. 14: Ag flasáil : Flossing. 15: Ag athphlandú: Transplant. 16 Ag aimsiú : Aiming. 17: Ag gearán : Complaining. Criticising. 18: Ag leagan : Falling.  Demolishing. 19: Ag slogadh: Gulping. Swallowing. 20: Ag caitheamh in airde: Tossing. [Briathra 13 ABNS]

 

 

Word Meanings 1: Ag malartú : Exchanging. 2: Ag imirt cluichí : Playing games. 3: Ag insint scéal grin : Telling a funny story. 4: Ag guí : Praying. 5: Ag athchúrsáil : Recycling. 6: Ag impí : Pleading. 7: Ag íoc : Paying. 8: Ag lasadh : Lighting. 9: Ag máirseáil : Marching. 10: Ag léim thar : Jumping over. 11: Ag ligean isteach : Letting in. 12: Ag maisiú : Decorating. 13: Ag brú : Pushing. 14: Ag líonadh : Filling. 15: Ag litriú : Spelling. 16: Ag meascadh : Mixing. 17: Ag meabhrú : Reminding. 18: Ag luí siar : Lying back. 19: Ag maistíneacht : Bullying. 20 : Ag mallú : Cursing. [Briathra 14 ABNS]

 

 

Word Meanings 1: Ag múchadh : Quenching or extinguishing a fire. 2:Ag olagón : Wailing. Lamenting. 3: Ag pacáil : Packing. 4: Ag moladh : Recommending. Suggesting. Endorsing. 5: Ag pharaisiútáil : Parachuting. 6:Ag pléascadh : Exploding. Blasting. 7: Ag rácáil : Raking. 8: Ag preabadh : Hopping. Bouncing. 9: Ag bualadh : Hitting. Beating. Hammering. 10: Ag réaltóireacht : Star gazing. 11: Ag roghnú : Choosing. Selecting. 12: Ag taifeadadh : Recording. 13: Ag caint lena chéile : Conversing. Talking with each other. 14: Ag briseadh : Breaking. 15:  Ag uisciú : Irrigating. watering. 16: Ag toghadh : Electing. 17: Ag scanrú : Scaring. Petrifying. 18: Ag tógáíl : Building. Erecting. 19: Ag sleamhnú : Sliding. 20: Ag gliúcaíocht : Squinting. [Briathra 15 ABNS]

 

 

%d bloggers like this: