Briathra 2

This is a “leabhar cainte” i.e a talking Irish audio book. These are verbs that can be used in essays as well as conversational Irish. They are vocabulary builders for use by beginners, primary pupils, students doing oral Irish for the Leaving Cert etc. There is a pause after each verb to facilitate repetition. Each clip is about two minutes long. See also https://www.focloir.ie/  which is an excellent online Irish dictionary.

Please note word meanings may vary according to context and usage!!

Míle Buíochas

Word Meanings 1: Ag áireamh : Calculating. Reckoning. 2: Ag iltascáil : Multitasking. 3:  Ag braiteoireacht : Wavering. Dithering. 4: Ag crúbadach : Scrambling. Grovelling. 5: Ag aontú : Agreeing. Unifying. 6: Ag cúlchaint : Gossiping. Backbiting. Tattling. 7: Ag éalú : Escaping. Taking flight. 8: Ag dul I bhfeabhas : Improving. Getting better. 9: Bain triail as seo. Try this. Experiment. 10: Ag feitheamh : Waiting. 11: Ag bíogarnach : Chirping. Chattering. Squeaking. 12: Ag rómánsaíocht : Romancing. 13: Ag sáraíocht : Bickering. Arguing. Sparring. 14: Ag radadh : To hurl.  Pelting. 15: Ag speiceáil: Peeping. 16: Ag géilleadh : Surrendering. Capitulating. 17: Ag fiuchadh le fearg: Seething with anger. Boiling with rage. 18: Ag prislíneacht : Drooling. Dribbling. 19: Cosc a chur : To deter. To prevent. 20: Ag cothromú : Balancing. Equalising.

Word Meanings 1: Ag bualadh bos : Clapping. 2: Ag cuir faoi ghlas : Locking. 3: Rith ar nós na gaoithe! : Run like the wind! 4: Ag baisteadh : Baptising. 5: Ag cuir sa phost : Posting. 6: Ag agallaimh : Interviewing. 7: Ag ardú : Lifting. Increasing. Escalating. 8: Ag cuireadh : Inviting. 9: Ag agóid : Protesting. 10: Ag dul le chéile : Going together. 11: Ag dumpáil : Dumping. 12: Grianghraf a glacadh de: To take a photograph of. 13: Ag féachaint taobh thiar: Looking behind. 14: Ag flasáil : Flossing. 15: Ag athphlandú: Transplant. 16 Ag aimsiú : Aiming. 17: Ag gearán : Complaining. Criticising. 18: Ag leagan : Felling. Demolishing. 19: Ag slogadh: Gulping. Swallowing. 20: Ag caitheamh in airde: Tossing.

Word Meanings 1: Ag malartú : Exchanging. 2: Ag imirt cluichí : Playing games. 3: Ag insint scéal grin : Telling a funny story. 4: Ag guí : Praying. 5: Ag athchúrsáil : Recycling. 6: Ag impí : Pleading. 7: Ag íoc : Paying. 8: Ag lasadh : Lighting. 9: Ag máirseáil : Marching. 10: Ag léim thar : Jumping over. 11: Ag ligean isteach : Letting in. 12: Ag maisiú : Decorating. 13: Ag brú : Pushing. 14: Ag líonadh : Filling. 15: Ag litriú : Spelling. 16: Ag meascadh : Mixing. 17: Ag meabhrú : Reminding. 18: Ag luí siar : Lying back. 19: Ag maistíneacht : Bullying. 20 : Ag mallú : Cursing.

Word Meanings 1: Ag múchadh : Quenching or extinguishing a fire. 2:Ag olagón : Wailing. Lamenting. 3: Ag pacáil : Packing. 4: Ag moladh : Recommending. Suggesting. Endorsing. 5: Ag pharaisiútáil : Parachuting. 6:Ag pléascadh : Exploding. Blasting. 7: Ag rácáil : Raking. 8: Ag preabadh : Hopping. Bouncing. 9: Ag bualadh : Hitting. Beating. Hammering. 10: Ag réaltóireacht : Star gazing. 11: Ag roghnú : Choosing. Selecting. 12: Ag taifeadadh : Recording. 13: Ag caint lena chéile : Conversing. Talking with each other. 14: Ag briseadh : Breaking. 15:  Ag uisciú : Irrigating. watering. 16: Ag toghadh : Electing. 17: Ag scanrú : Scaring. Petrifying. 18: Ag tógáíl : Building. Erecting. 19: Ag sleamhnú : Sliding. 20: Ag gliúcaíocht : Squinting.

Word Meanings : 1: Ag bisiú : Getting better. Recuperating. 2:Chroith mé slán leo: I waved them goodbye. 3: Dhiúltaigh sé : Refused. Snubbed. 4: Sháraigh sí an iarracht: She saved a great effort. 5: Ag cúirtéireacht : Courting. Wooing. 6: Éadóchasach : Despairing. Hopeless. 7: Ag déanamh fonóide : Sneering. Deriding. 8: Ag iniúchadh : Inspecting. Examining. 9: Ag plámás : Flattering. Soft soaping. Sweet talking. 10: Leagadh amach é sa triú babhta: He was knocked out in the third round. 11: Sólás a thabhairt : To give comfort-consolation. 12: Ag sábháil : Rescuing. 13: Ag sciolladh : Ranting. Scolding. Haranguing. 14: Feadóg a shéideadh : To blow a whistle. 15: Ag tochas : Itching. Scratching. 16: Rugadh air : He was caught in the act. 17: Ag claochlú : Transformin. Mutating. Corrupting. 18: Do scíth a ligean : Relax. Take a break. 19: Ag gabháil : Arresting. Capturing. 20: Páiste a shaolú : To give birth.

Word Meanings : 1: Ag beathú : Feeding. Nourishing. 2: Ag bualadh : Hitting. 3: Ag déanamh spraoi : Having fun. 4: Eagla a chur ar na leanaí : To frighten the children. 5: Ag troid : Fighting. 6: Ag téadléimneach : Skipping. 7: Ag imirt liathróid láimhe : Playing handball. 8: Ag feirmeoireacht : Farming. 9: Ag mianadóireacht : Mining. 10: Ag mapáil : Mopping. 11: Ag tabhairt comhairle : Giving advice. 12: Ag oiliúint : Training. 13: Ag clarú : Documenting. Enrolling. Registering. 14: Ag seasamh : Standing. 15: Ag socrú : Fixing. Agreeing. 16: Imríonn sé cruicéad : He plays cricket. 17: Ag comóradh : Celebrating. Commemorating. 18: Is ga é seo a ní : It is necessary to wash this. 19: Ag spéirthumadóireacht : Sky diving. 20: Scríob sí a ghlúin : She scraped her knee.

 

 

 

%d bloggers like this: