Briathra 2

This is a “leabhar cainte” i.e a talking Irish audio book. These are verbs that can be used in essays as well as conversational Irish. They are vocabulary builders for use by beginners, primary pupils, students doing oral Irish for the Leaving Cert etc. There is a pause after each verb to facilitate repetition. Each clip is about two minutes long. See also https://www.focloir.ie/  which is an excellent online Irish dictionary.

Please note word meanings may vary according to context and usage!!

Míle Buíochas

 

 

Word Meanings : 1: Ag bisiú : Getting better. Recuperating. 2:Chroith mé slán leo: I waved them goodbye. 3: Dhiúltaigh sé : Refused. Snubbed. 4: Sháraigh sí an-iarracht: She saved a great effort. 5: Ag cúirtéireacht : Courting. Wooing. 6: Éadóchasach : Despairing. Hopeless. 7: Ag déanamh fonóide : Sneering. Deriding. 8: Ag iniúchadh : Inspecting. Examining. 9: Ag plámás : Flattering. Soft soaping. Sweet talking. 10: Leagadh amach é sa triú babhta: He was knocked out in the third round. 11: Sólás a thabhairt : To give comfort-consolation. 12: Ag sábháil : Rescuing. 13: Ag sciolladh : Ranting. Scolding. Haranguing. 14: Feadóg a shéideadh : To blow a whistle. 15: Ag tochas : Itching. Scratching. 16: Rugadh air : He was caught in the act. 17: Ag claochlú : Transformin. Mutating. Corrupting. 18: Do scíth a ligean : Relax. Take a break. 19: Ag gabháil : Arresting. Capturing. 20: Páiste a shaolú : To give birth.

 

 

Word Meanings : 1: Ag beathú : Feeding. Nourishing. 2: Ag bualadh : Hitting. 3: Ag déanamh spraoi : Having fun. 4: Eagla a chur ar na leanaí : To frighten the children. 5: Ag troid : Fighting. 6: Ag téadléimneach : Skipping. 7: Ag imirt liathróid láimhe : Playing handball. 8: Ag feirmeoireacht : Farming. 9: Ag mianadóireacht : Mining. 10: Ag mapáil : Mopping. 11: Ag tabhairt comhairle : Giving advice. 12: Ag oiliúint : Training. 13: Ag clarú : Documenting. Enrolling. Registering. 14: Ag seasamh : Standing. 15: Ag socrú : Fixing. Agreeing. 16: Imríonn sé cruicéad : He plays cricket. 17: Ag comóradh : Celebrating. Commemorating. 18: Is ga é seo a ní : It is necessary to wash this. 19: Ag spéirthumadóireacht : Sky diving. 20: Scríob sí a ghlúin : She scraped her knee.

 

 

Word Meanings 1: Ag sábháil airgid : Saving money. 2: Ag lainseáil : Launching. 3: Cén airde thú? How tall are you? 4: Na soithí a ní : To wash the dishes. 5: Ag peataireacht : Pampering. Cosseting. 6: Ag táinrith : Stampeding. 7: Bhíomar sáite san imirt nuair .. We were engrossed in the playing when… 8: Ag táthú : Welding. 9: Bhí sí ag tabhairt faoi deara . She was noticing. 10: Ag baint lustain : Weeding. 11: Ag teitheadh : Fleeing.  12: Caith an phanchóg in airde: Toss the pancake. 13: Ag tiomsú airgid : Collecting money. 14: Ag scriobláil : Scribbling. 15: Barróg a bhreith ar a chéile : To hug each other. 16: Ag treabhadh : Ploughing. 17: Ag tuairisciú : Reporting. 18: Bheith ag tnúth le : Anticipating. 19: Ag tuar : Foretelling. Forecasting. 20: Ag gabháil : Catching.

 

 

Word Meanings 1: Ag bronnadh : Presenting. Giving. Conferring. 2: Léacht a thabhairt : To give a lecture. 3: Ag díriú : Targeting. Concentrating. Focusing. 4: Ag tacaíocht : Backing. Supporting. 5: Ag glaoch : Calling. Ringing. 6: Ní raibh a fhios aige. : He didn’t know. 7: Guí a dhéanamh : To make a wish. 8: Ag insint bréag : Telling a lie. 9: Ag iompar : Carrying. 10: Tá sé ag dul amú : It is going to waste. 11: Ag laghdú : Lessening. Depleting. Declining. 12: Ag leiriú : Showing. Demonstrating. Illustrating. 13: Ag lúbadh : Bending. Sagging. 14: Ag scriosadh : Decimating. Spoiling. Demolishing. 15: Ag síneadh : Stretching. Extending. 16: Ag taispeáint : Demonstrating. Showing. Presenting. 17: Ag spraeáil uisce : Spraying water. 18: Do lámh a chur : Feel. Touch. 19: Ag stánadh : Staring. Gazing. 20: Ag strácáil : Struggling on. Striving. Pegging away.

 

 

Word Meanings. 1: Ag aithris : Reciting. Imitating. 2: Bhí sé ag amharc air go muirneach. He was gazing at him in admiration. 3: Rith sé lena anam: He ran for his life [soul]. 4: Ag athrú : Changing. 5: Ag caint raiméis : Talking rubbish. 6: Is aoibhinn linn bheith ag damhsa: We love dancing. 7: Ag ithe : Eating. 8: Ruathar a thabhairt faoi: Charge. Raid. 9: Bheith ag lorg lucht bruíne : Looking for troublemakers. 10: Ag corraí : Stirring. Agitating. 11: Ag tiúnadh : Tuning. 12: Rinne sé feall ar a chara: He betrayed his friend. 13: Bhrostaigh sé abhaile : He hurried home. 14: Bheith I gceannas : Be in command. 15: Comhghairdeas : Congratulations. 16: Ag alpadh : Much. Eat quickly. 17: Duine a tharrtháil : To come to someone’s rescue. 18: Ag gríosú : Exhorting. Encourage. 19: Níor thug an banc iasacht do : The bank did not give him a loan. 20: Tarr ar barr : Surface.

 

 

Word Meanings 1: Ag canadh : Singing. 2: Ag comhoibriú : Collaborating. Teamwork. 3: Ag tosú : Starting. Beginning. 4: Ag díriú : Concentrating. Focusing. 5: Tá an Domhan ag éirí níos teo : The world is getting hotter. 6: Ag dul ar scoil : Going to school. 7: Ag glacadh : Accepting. 8: Ag gliúcaíocht : Peeping. Squinting. Peeking. 9: Bheith ag súil le : Anticipating. 10: Ag impí : Pleading. 11: Ag iniúchadh : Examining. Scrutinising. 12: Tháinig sí anall ag lámhacán : She came crawling over. 13: Ag ruaigeadh : Getting rid of. Purging. Expelling. 14: Bhí an leanbh ina baclainn aici : She cradled the child in her arms. 15: Ag sá : Thrusting. Stabbing. 16: Scéiméireacht : Scheming. 17: Ag síolú : Seeding. 18: Thosaigh sí ag scaoileadh : She opened fire. Loosening. Releasing.  19: Bhí sí ag suí fuithí : She was sitting down. 20: Ag tástáil : Testing. Trialling.

 

 

Word Meanings :1 : Ag blaiseadh : Tasting. 2: Slacht a chur ar an áit : To put order on the place. 3: Ag feannadh : Ranting. Tounge lashing. 4: Bhí an t-iolar ag greadadh a chuid sciathán : The eagle was bating. 5: Thug sé cuireadh dom : He gave me an invitation. 6: Ag bruíon : Fighting. Free for all. 7: Tóg go bog é : Take it easy! 8: Tá fiabhras air : He has a fever. 9: Tá an-mheas agam uirthi : I have great admiration, fondness for her. 10 : Theip orm : I failed. 11: Ag oideasú : Prescribing. 12: An rogha is measa ar fad : The worst choice of all. 13: Bhain sé  sclamh mhór as : He took a massive bite out of it. 14: Téigh I bhfeidm ar : Impress. Dazzle. 15: Ag sceamhaíl : Howling. 16: Ag séanadh : Denying. Refuting. 17: Bhí orainn dul ar foscadh ó chith trom : We had to get shelter from the heavy shower. 18: Gabh ar do luas féin : Go at your own speed. 19: Tuigim : I understand. Is furasta sin a thuiscint : That is easy to understand. 20: Ag béiceadh : Shrieking. Yelling.

 

 

Word Meanings : 1: Ag breathnú : Observing. Looking. Gazing. 2: Ag déileáil le rudaí : Dealing with things. Handling matters. 3: Ag díoscarnach : Grating. Grinding. 4: Ag dul ar scoil : Going to school. 5: Uaslódáil : Upload. 6: Gléasadh suas : Dressing up. 7: D’imigh na cosa uaidh : The legs went from under him. He slipped. 8: Íoslódáil : Download. 9: An chluas bhodhar : The deaf ear. To blank someone. To give someone the cold shoulder. 10: Ag smúradh : Sniffing. 11: Níl cluas ar bith don cheol aige : He has no ear for music. 12: Ag stialladh : Shredding. 13: Bheith ag dúil le : Anticipate. Look forward to. 14: Ag téaltú isteach : Sneaking into. 15: Súil a choinneáil ar : Monitor. Supervise. Keep an eye on. 16: Ag tosú : Starting. 17: Ag spiaireacht : Spying. 18: Brostaigh ort : Hurry up. Come on. 19: Chuir siad spéis ina chéile láithreach : They had an immediate mutual attraction. 20: Téigh ar cuairt chuig : Visit.

 

 

Word Meanings : 1: Ag leacú : Splatting. Flattening. Squashing. 2: Ionradh : Invasion. 3: Scáth a chaitheamh : To cast a shadow. 4: Ainmhithe a choinneáil : To keep or maintain animals. 5: In aghaidh an chloig : Against the clock. 6:Ag comhaireamh : Counting. 7: Luí isteach ar d’obair bhaile: Get stuck into your homework. 8: Is cuimhin liom : I remember. 9: Ag éirí as an obair : Retiring. 10: Geallaim duit : I promise you. I assure you. I swear to you. 11: Ag gearán : Complaining. Grousing. Whinging. 12: Ar aon nós, mar a bhí mé á rá. : Anyway, as I was saying. 13: Ag gol : Weeping. Crying. 14: Do dhúshlán : Your challenge. I dare you. 15: Ná bac leis: Don’t bother with it. Forget it. 16: Ag tóraíocht : Hunting. Seeking.  17: Na ba a chrú : To milk the cows. 18: Ag cur dallamullóg uirthi féin : Deluding herself. 19: Cúnamh a thabhairt : To help. 20: Greim daingean a choimeád : To keep a tight grip.

 

 

Word Meanings : 1: Bualadh bos : Clapping. Applause. 2: Stad den amaidí : Stop your clowing! Stop your messing! 3: Bheith ag brionglóideach : Daydreaming. 4: Fánach : Casual. Incidental. Careless.  5: Ag fhiosrú : Investigating. Probing. Inquiring.  6: Ó shin I leith : Ever since. 7: Stróic : Rip. Tear off. Tear up. 8: Ag imeacht : Departing. 9: Rabhadh a thabhairt do : Give him a warning. 10: Fara : Perch. Roost. 11: Scannánú : Shooting a film. 12: Sláinte : Cheers. Health. 13: Taoscadh : Draining. 14: Áthas croí : Great joy. Genuine happiness. 15: Líníocht le crián : Drawing with crayons. 16: Le chéile : Together. 17: Ag teacht níos gaire : Coming closer. 18: Theip orm : I failed. 19: Gnóthach : Busy. Full on. 20: Dúiseacht : Wake up, Wakening.

 

 

Word Meanings : 1: Saothar in aisce : Work in vain. Fool’s errand. An exercise in futility. 2: Ag fuarú : Cooling. 3: Bhí díomá air. : He was disappointed. 4: Atreorú : Diversion. 5: Ag díol : Selling. 6: Bheith ag rince : Dance. Bop. 7: Tachta : Choked. Also Choked up. 8: Ag dul i bhfeabhas  : Getting better. Improving. 9: Slíocadh : Preening. Stroking. 10: Ag obair : Working. 11: Bhí mé an-sásta leis : I was very pleased with it.  12: Brostú : Hurry. 13: Ag scigireacht : Sniggering. 14: An milleán a chur ar dhuine : To assign blame to someone. 15: Ag teitheadh : Fleeing. 16: Breithiúnas a dhéanamh : Judge. 17: Tháinig colg air. : He became bad tempered. 18: Chuaigh an long ar ancaire.: The ship came to anchor. 19: Múscailt : Wake-up.  20: An scéal a fhiosrú : Investigate.

 

 

Word Meanings : 1: D’éirigh rudaí casta : Things got complicated. 2: Ag soiléiriú : Clarifying. 3: Seachadadh : Delivery. 4: Ag gliúcaíocht : Squinting. 5: Ar snámh : Floating. Afloat. 6: Ag spochadh : Poking fun. Slagging. 7: Ar lánluas. : At full speed. 8: Mearaithe : Befuddled. Baffled. 9: Mar shampla : For example. 10: Téigh ar stailc : Strike. Walk out. 11: Seanmóir a thabhairt : Preach. Give a sermon. 12: Bhí sé ag luascadh siar agus aniar : He was swinging back and forth. 13: Ag adhradh : Worship. 14: Bhí sé an-bhagrach.: He was very intimidating. 15: Ag tabhairt ugach : Cheer on. Urge on. 16: Bhí sé ar a ghogaide : Crouching. Squatting. 17: Bhíomar fliuch go craiceann. : We were soaking wet. 18: Tá blas dóite air : It has a burnt taste. 19: Bhuail sé mo chloigeann : It hit my head. 20: Bhí sí ag screadach le pian : She was howling with pain.

 

 

Word Meanings : 1: Ag admháil : Admitting. Confessing. 2: Stocaireacht : Campaigning. Canvassing. Lobbying. 3: Bhí déistin orm. : I was disgusted. 4: Tagairt a dhéanamh do : Refer to. Touch upon. 5: Ag placadh : Fill your face. Gorge. 6: An Béal Bocht : The Poor Mouth. i.e A sob story. 7: Bhí na póilíní sa tóir orthu : The police were after them. 8: Cleas a imirt : Play a trick. 9: Róthapa : Too fast. Speeding. 10: Ag cóipeáil : Cogging. Copying. 11: D’iallacha a cheangal : Tie your laces. 12: Ghoill sé orm nár chreid sé me : It distressed me that he did not believe me. 13: Ag sleamhnú : Slipping. 14: Is beag foighne atá aige. : He has little patience. 15: Sracfhéachaint : Glimpse. Glance. Scan. 16: Ag plé le gnó : Dealing with business. Dabbling with business. 17: Is dlúthchairde iad : They are close friends. 18: Faraor nach : If only. 19: Tá an fómhar ann : It’s autumn. 20: I bhfeighil an tí! : Minding the house!

 

 

Word Meanings: 1: Ina chodladh : Asleep. 2: Deirimse leat: Let me tell you! I’m telling you!! 3: Ag deisiú : Mending. Fixing. 4: Duine a chur ar a chompord : To put someone at their ease. 5: Ag pógadh : Kissing. 6: “Tá sé dochreidte!” a dúirt sé.: “That’s unbelievable !” he said. 7: Ag ceilt na fírinne : Hiding the truth. A cover up. 8: Caith amach é! Spit it out! Cut to the chase! 9: Turgnamh a dhéanamh : Experiment. 10: Geafáil : Ensnare. 11: Snoigh : Carve. Whittle. 12: Ag screadach : Screaming. 13: Éist do bhéal : Listen to your mouth i.e. Shut up! 14: I dtús báire : First things first. First of all. 15: D’éirigh go maith leí : She got on well. She did well. 16: Cá bhfuil sé : Where is it? 17: Déan deifir: Hurry up. 18: Meastóireacht : Evaluation. 19: Theip glan ar mo chuimhne : My memory failed me. I blanked. 20: Ag sleamhnú : Slipping. Sliding.

 

 

Word Meanings :1: Ag gáire : Laughing. 2: Tá sé ráite .. : It is said… 3: Cheap sé : He reckoned. He thought. He assumed. 4: Ag útamáil : Fumbling. Fustering. 5: Coinnigh simplí é : Keep it simple. KISS! 6: Cuidiú a thabhairt do.. :To give help to. 7: Ag cuimilt : Rubbing. Stroking. 8: Ná bris nós is ná dean nós. Do not break a custom or make a new one. Let sleeping dogs lie. Let well enough alone. 9: Scuab sé a fhiacla : He brushed his teeth. 10: Bhí sí ag éirí mífhoighneach : She was getting impatient. 11: Tá amhras air : He’s dubious. He’s doubtful. 12: Bígí linn : Be with us. Join us. 13: Bheith ag tnúth le: Anticipate. Look forward to. 14: An fód a sheasamh : Stand your ground. Dig in. 15: Cumasú : Empowerment. 16: Treoraigh : Direct. Guide. 17: Ag geáitsíocht : Gesticulating. 18: Ag claonadh : Leaning. Tilting. 19: Ag dul ar aghaidh : Going on. 20: Bí go deas : Be nice!

 

 

Word Meanings: 1: I bhfad rómhór : Way too big. 2: Ag spaisteoireacht: Strolling. Ambling. 3: B’éigean dom éirí as : I had to give it up.4: Arís agus arís eile : Again and again. Repeatedly. 5:Cuir le chéile : Put together. 6: Ag cuardach : Searching. 7: De réir cosúlachta : Apparently. Seemingly. 8: Tá pian ina bholg. He has a pain in his belly. 9: Ag macallú : Echoing. 10: Chuir sé a mhíle mallacht air: He put a thousand curses on it. 11: Ar aghaidh leat : On you go. Go ahead. 12: Go n-éirí an t-ádh leat : Good luck to you. 13: Snas a chur ar rud : To polish something. 14: Ragairne : Revelry. Party!!! 15: Ag scuabadh : Sweeping. 16: Nigh na gréithe : Wash the delph. 17: An lámh in uachtar: The upper hand. 18: Ag drannaireacht: Snarling. 19: Gan aon stró : Without any difficulty. 20: Tá sí an-lán di féin: She is very full of herself. She is very big headed.

 

 

Word Meanings : 1: Ag fáireadh : Roosting. 2: Ar thóg tú do chógas? : Have you taken your medicine? 3: Tús a chur le : Begin. Commence. 4: Inneall atá ag snagaireacht : An engine that is spluttering. 5: Tá sí go dona tinn: She is very sick. 6: Ag dornálaíocht : Boxing. 7: Caoirigh a bhearradh : To shear sheep. 8: Ag neartú : Strengthening. 9: Súil eile : Another eye i.e. a different perspective. 10: Ag tarrtháil : Rescuing. 11: Thug sé instealladh dó : He gave him am injection. 12: Ag iarraidh déirce : Begging. 13: Breabaireacht : Bribery. 14: Ag bacadh an radhairc : Blocking the view. 15: Ag iniúchadh : Scrutinising. Inspecting. 16: Caith amach. Throw out. 17: Do scíth a ligean : Relax. Chill. 18: Críochnaithe : Finished. Finalised. 19: Cuir suas le : Put up with. 20: Gan choinne : Unforseen. Shock.

 

 

Word Meanings : 1: Bhíomar ullamh : We were ready. 2: Ag roghnú: Selecting. 3: Chuala sé : He heard. 4: Tá fonn mór air. : He has a great hankering. 5: Ag suansiúl : Sleepwalking 6: Faoi láthair: Presently. 7: Ag gríosú : Encouraging. Exhorting. 8: Cleas a imirt : Play a trick. Prank. 9: Ag insint bréag : Telling a lie. 10: Bheith I sáinn : To be in a fix. To be in a bind. 11: Ag ragairne : Carousing. 12: Cumasú : Empowerment. 13: Ag seinm : Playing an instrument. 14: Ag lúbadh agus ag casadh. : Twisting and turning. 15: Gabh : Capture. Arrest. 16: Ag maslú : Insulting. 17: Ceiliúr pósta : Wedding proposal. 18: Ag séanadh : Denying. 19: B’fhéidir : Maybe 20: Ag éisteacht : Listening.

%d bloggers like this: