Scoil

This is a collection of various free vocabulary booklets as Gaeilge. The image generally gives the meaning of the Irish word. No English is used. Each leabhairín is about two minutes long.

If in doubt consult https://www.focloir.ie/

Míle Buiochas

 

 

Word Meanings: 1: Seomra ranga: Classroom. 2: Ríomhaire : Computer. 3: Léarscáil: Map 4: Leabhar : Book. 5:Ag tomhas : Measuring. 6: Ag staidéar: Studying. 7: Clár dubh – Clár bán: Blackboard – Whiteboard. 8: Leabharlann : Library. 9: Ag tuirlingt de: Descending from. 10: Cruinneog: Globe. 11: Ag dul faoi scrúdú : To be examined. 12: Peann luaidhe : Pencil. 13: Bronntanas : Gift. 14: Scoil : School. 15: Ag foghlaim : Learning. 16: Ag dul ar: Getting on – Ascending. 17: Scoláire : Scholar. 18: Eolaíocht : Science. 19: Ag freagairt : Answering. 20: Saoi : Wise person. 21: Ag cogarnaíl : Whispering – Muttering. 22: An Príomhoide : Principal. 23: Am léitheoireachta : Reading time.

 

 

 

Word Meanings Ceol : Music  1:Steiréafón : Stereo system 2: Ag bualadh na ndrumaí : Beating the drums. 3: Ag rince : Dancing. 4: Nóta : Note 5: Ceoltóir : Musician. 6: Bailé : Ballet. 7: Píb mhála : Bag pipes. 8: Ag seinm ar an ngiotár : Playing on the guitar. 9: Cláirseach : Harp. 10: Veidhlín : Violin. 11: Baitín : Baton. 12: Pianadóir : Pianist. 13: Ag canadh : Singing. 14: Méarchlár : Keyboard. 15: Feadóg : Whistle. Fliúit Shasanach : Recorder. 16: Cór : Choir. 17: Stiúrthóir : Conductor 18: Bodhrán : Bodhran 19: Veidhleadóir : Violinist 20: Bosca ceoil : Accordion.

 

 

Word Meanings. Oíche Shamhna : Halloween 1: Puimcín : Pumpkin. 2: Creatlach : Skeleton. 3: Cóisir : Party. 4: Ialtóg : Bat. 5: Faoi gheasa : Under a spell. Bewitched, 6: Tine ealaíne : Firework. 7: Masc : Mask. 8: Banríon na Sióg : Queen of the Fairies. 9: Diabhal : Devil. Demon. 10: Teach siúil : Haunted house. 11: Blaosc : Skull 12: Coire : Cauldron. 13: Arracht : Monster 14: Cailleach : Witch. 15: Súmaire : Vampire 16: Taibhse : Ghost 17: Gealach : Moon 18: Reilig : Graveyard. Cemetery. 19: Ag scanrú : Frightening. 20: Ag bothántaíocht : Rambling from house to house.

 

 

Word Meanings. An Nollaig : Christmas 1: Na Saoithe : The Wise Men . 2: Mainséar : Manger. 3: Carúl : Carol. 4: Tine Fire -Cartaí : Cards. 5: Cuileann : Holly. 6: Drualus : Mistletoe. 7: Ag brionglóid : Dreaming. 8: Simléar : Chimney. 9: Coileán : Puppy. 10: Spideog : Robin. 11: Ag déanamh fear sneachta : Making a snowman. 12: Calog – Calóga : Snowflake – Snowflakes. 13: Maisiúcháin : Decorations. 14: Stocaí : Stockings. 15: Coinneal : Candle. 16: Bronntanais : Presents. 17: Beart : Parcel. 18: Crann Nollag : Christmas Tree. 19: Cé hé sin? Who is that ?

 

 

Word Meanings 1: Dia : God. 2 : An Áirc : The Ark. 3: Síocháin : Peace. 4: Fáidh : Prophet. 5: Aingeal : Angel. 6: An Mhaighdean Naofa : The Blessed Maiden. 7: An Leanbh Íosa : The Infant Jesus. 8: Breith Chríost : Birth of Christ. 9: An Teaglach Naofa : The Holy Family. 10: Íosa : Jesus. 11: Aspal : Apostle. 12: An Eocairist : The Eucharist.  13: Aoine an Chéasta : Good Friday. 14: Céasadh ar chrois. : Crucifixion. 15: Aiséirí : Resurrection. 16: Séipéal : Chapel. 17: Órgán : Organ. 18: An Bíobla : The Bible. 19: Coróin Mhuire : The Rosary Beads. 20: Raibí : Rabbi. 21: Paidir : Prayer. 22: Naomh Bríd : Saint Bridget. 23: Ministir : Minister. 24: Aifreann : Mass. 25: Naomh : Saint.

 

 

Word Meanings : 1: Ag sciáil : Skiing. 2: Craobh : Final. [Branch -Championship] Corn : Trophy. 3: Raicéad : Racket. 4: Ag imirt haca : Playing hockey. 5: Ag bolláil : Bowling. 6: Ag clársheoltóireacht : Sailboarding. 7: Sliotar : Sliotar. 8: Cispheil : Basketball. 9: Leadóg boird : Table tennis. 10: Ag imirt cártaí : Playing cards. 11: Ag rásaíocht : Racing. 12: Clogad : Helmet. 13: Ag dornálaíocht : Boxing. 14: Ag imirt snúcair : Playing snooker 15:Foireann : Team. 16: Cúl : Goal. [Back ] 17: Ag imirt rugbaí : Playing rugby. 18: Ag imirt fichille : Playing chess. 19: Ag snámh : Swimming. 20: Ag tabhairt faoi : Attempt. Have a go.

 

 

Word Meanings 1: Saighead : Arrow. 2: Scairdeitleán : Jet,  3: Bonn : Medal. 4: Piléar : Bullet. 5: Muscaed : Musket. 6: Ag oiliúint : Training. 7: Buama: Bomb. 8: Raidhfil : Rifle. 9: Sleá : Spear. Ga; Spear. Dart. 10: Forsaí Cosanta : Defence Forces. 11: Cuspóir : Target. 12: Ag ionsaí : Attacking. 13: Gránáid : Grenade. 14: Piostal : Pistol. 15: Tua : Axe. 16: Claíomh : Sword. 17: Miodóg : Dagger. 18: Saighdiúir : Soldier. 19: Brat : Flag. 20: Comhrac aonair : Duel. 21: Tanc: Tank.

 

 

Word Meanings: 1: Boghdóir: Archer. 2: Bard – Bard File – Poet 3: Dúnmharú Bhrian Ború : The murder of Brian Boru.  4: Crannóg : Crannog. 5: Ag troid : Fighting. 6: Long fhada : Long ship. 7: Dolman : Dolmen. 8: Ag gearradh : Cutting. 9: Ridire : Knight. 10: Ag máirseáil. 11: Léigear : Siege. 12: Normannach : Norman. 13: Cloch Oghaim : Ogham Stone. 14: Túr : Tower. 15 : Dún : Fort. 16: Sciath : Wing. 17: Daingean : Stronghold. 18: Aireagal : Oratory. 19: Cros : Cross. 20 : Cath : Battle.

 

 

Word Meanings: 1: Cabhlach : Navy. 2: Fairtheoir: Look out. Sentry. 3: Pléascán : Explosive. Pléasc: Explosion. 4: Ag guí : Praying. 5: Ag stiúradh: Steering. 6: Tiarna talún : Land lord. 7: Gorta : Famine. 8: Scoil scairte :Hedge school. 9: Manach: Monk. 10: Geimhleach : Captive. 11: Ag teitheadh : Fleeing. 12: Mainistir: Monastery. 13: Sléacht : Massacre.14: Imirce: Emigration. 15: Luíochán : Ambush.16: Éirí Amach 1916 : The Rising 1916. 17: Éirí Amach 1798 The Rising 1798. 18: Ag díshealbhú : Evicting. 19: Ag ruaigeadh: Banishing. Getting rid of. 20: Na Lochlannaigh: The Vikings.

 

%d bloggers like this: