Scoil

This is a collection of various free vocabulary booklets as Gaeilge. The image generally gives the meaning of the Irish word. No English is used in slideshow. Meanings are given beneath each clip or in “Show more” if viewing in YouTube.  Each leabhairín is about two minutes long.

If in doubt consult https://www.focloir.ie/

Míle Buiochas


 

Treoracha

 

Word Meanings 1: Ag glaoch an rolla : Calling the roll. 2: Iolrú : Multiplication. 3: Cíor – Raca : Comb. 4: Fillteán : Folder. 5: Am sosa : Break time. 6: Triantán : Triangle. 7: Dísle : Dice. 8: Cairdeas : Friendship. 9: Uillinntomhas : Protractor. 10: Seilf leabhar : Bookshelf. 11: Ciorcal : Circle. 12: Caitheamh aimsire : Past time. Hobby. 13: Suimiú : Addition. 14: Braitheann sé : It depends. 15: Corpoideachas : Physical education. 16: Roinnt : Division. 17: Smutach : Surly. Grumpy. 18: Criáin : Crayon. 19: Matamaitic : Mathematics.  20: Ciúb : Cube 21: Gléas ceoil : Musical instrument.

Word Meanings : 1: Binse : Bench. 2: Lánmharcanna : Full marks. 3: Bioróir : Pencil sharpener. 4: Feighlí : Caretaker. 5: Caibinéad : Cabinet. 6: Naíonán : Infant. 7: Botún : Mistake. 8: Ollamh : Professor. 9: Lucht leanúna : Following. 10: Cúntóir ranga : Classroom assistant. 11: Lúthchleasa : Athletics. 12: Chéad áit : First place. 13: Buaiteoir : Victor. Winner. 14: Buachaill : Boy. 15: Cuir faoi ghlas : Lock. 16: Micreascóp : Microscope. 17: Meánscoil : Secondary school. 18: Dioplóma : Diploma. 19: Ciallmhar : Wise. Level headed. Sensible. Clear sighted. 20: Maor tráchta scoile : Traffic warden. 21: Clár fáiscthe : Clipboard.

Word Meanings : 1: Peann : Pen. 2: Is ea : Yes! 3: Ní hea! : No. 3: Adhmadóireacht : Woodwork. 4: Ag am lóin : At lunchtime. 5: Iománaíocht : Hurling. 6: Ríomhchlárú : Computer programming. 7: Áireamhán : Calculator. 8: Coláiste Gaeilge : Irish College. 9: CLF Cumann Lúthchleas Gael : GAA Gaelic Athletic Association. 10: Snáthaid : Needle. Snáth : Thread. Méaracán : Thimble. Cnaipí : Buttons. 11: Cigire : Inspector. 12: Cúige Chonnacht : Connacht. 13: Cúige Laighean : Leinster. 14: Cúige Mumhan : Munster. 15: Cúige Uladh : Ulster 16: Dealú : Subtraction. 17: Torthaí : Results. Thar barr : Brilliant. Excellent. 18: Compás : Compass. 19: Stair : History. 20: Tíreolaíocht : Geography. 21: Corcaigh : Cork.

Word Meanings: 1: Seomra ranga: Classroom. 2: Ríomhaire : Computer. 3: Léarscáil: Map 4: Leabhar : Book. 5:Ag tomhas : Measuring. 6: Ag staidéar: Studying. 7: Clár dubh – Clár bán: Blackboard – Whiteboard. 8: Leabharlann : Library. 9: Ag tuirlingt de: Descending from. 10: Cruinneog: Globe. 11: Ag dul faoi scrúdú : To be examined. 12: Peann luaidhe : Pencil. 13: Bronntanas : Gift. 14: Scoil : School. 15: Ag foghlaim : Learning. 16: Ag dul ar: Getting on – Ascending. 17: Scoláire : Scholar. 18: Eolaíocht : Science. 19: Ag freagairt : Answering. 20: Saoi : Wise person. 21: Ag cogarnaíl : Whispering – Muttering. 22: An Príomhoide : Principal. 23: Am léitheoireachta : Reading time.

Word Meanings Ceol : Music  1:Steiréafón : Stereo system 2: Ag bualadh na ndrumaí : Beating the drums. 3: Ag rince : Dancing. 4: Nóta : Note 5: Ceoltóir : Musician. 6: Bailé : Ballet. 7: Píb mhála : Bag pipes. 8: Ag seinm ar an ngiotár : Playing on the guitar. 9: Cláirseach : Harp. 10: Veidhlín : Violin. 11: Baitín : Baton. 12: Pianadóir : Pianist. 13: Ag canadh : Singing. 14: Méarchlár : Keyboard. 15: Feadóg : Whistle. Fliúit Shasanach : Recorder. 16: Cór : Choir. 17: Stiúrthóir : Conductor 18: Bodhrán : Bodhran 19: Veidhleadóir : Violinist 20: Bosca ceoil : Accordion.

Word Meanings. Oíche Shamhna : Halloween 1: Puimcín : Pumpkin. 2: Creatlach : Skeleton. 3: Cóisir : Party. 4: Ialtóg : Bat. 5: Faoi gheasa : Under a spell. Bewitched, 6: Tine ealaíne : Firework. 7: Masc : Mask. 8: Banríon na Sióg : Queen of the Fairies. 9: Diabhal : Devil. Demon. 10: Teach siúil : Haunted house. 11: Blaosc : Skull 12: Coire : Cauldron. 13: Arracht : Monster 14: Cailleach : Witch. 15: Súmaire : Vampire 16: Taibhse : Ghost 17: Gealach : Moon 18: Reilig : Graveyard. Cemetery. 19: Ag scanrú : Frightening. 20: Ag bothántaíocht : Rambling from house to house.

Word Meanings. An Nollaig : Christmas 1: Na Saoithe : The Wise Men . 2: Mainséar : Manger. 3: Carúl : Carol. 4: Tine Fire -Cartaí : Cards. 5: Cuileann : Holly. 6: Drualus : Mistletoe. 7: Ag brionglóid : Dreaming. 8: Simléar : Chimney. 9: Coileán : Puppy. 10: Spideog : Robin. 11: Ag déanamh fear sneachta : Making a snowman. 12: Calog – Calóga : Snowflake – Snowflakes. 13: Maisiúcháin : Decorations. 14: Stocaí : Stockings. 15: Coinneal : Candle. 16: Bronntanais : Presents. 17: Beart : Parcel. 18: Crann Nollag : Christmas Tree. 19: Cé hé sin? Who is that ?

Word Meanings 1: Dia : God. 2 : An Áirc : The Ark. 3: Síocháin : Peace. 4: Fáidh : Prophet. 5: Aingeal : Angel. 6: An Mhaighdean Naofa : The Blessed Maiden. 7: An Leanbh Íosa : The Infant Jesus. 8: Breith Chríost : Birth of Christ. 9: An Teaglach Naofa : The Holy Family. 10: Íosa : Jesus. 11: Aspal : Apostle. 12: An Eocairist : The Eucharist.  13: Aoine an Chéasta : Good Friday. 14: Céasadh ar chrois. : Crucifixion. 15: Aiséirí : Resurrection. 16: Séipéal : Chapel. 17: Órgán : Organ. 18: An Bíobla : The Bible. 19: Coróin Mhuire : The Rosary Beads. 20: Raibí : Rabbi. 21: Paidir : Prayer. 22: Naomh Bríd : Saint Bridget. 23: Ministir : Minister. 24: Aifreann : Mass. 25: Naomh : Saint.

Word Meanings : 1: Ag sciáil : Skiing. 2: Craobh : Final. [Branch -Championship] Corn : Trophy. 3: Raicéad : Racket. 4: Ag imirt haca : Playing hockey. 5: Ag bolláil : Bowling. 6: Ag clársheoltóireacht : Sailboarding. 7: Sliotar : Sliotar. 8: Cispheil : Basketball. 9: Leadóg boird : Table tennis. 10: Ag imirt cártaí : Playing cards. 11: Ag rásaíocht : Racing. 12: Clogad : Helmet. 13: Ag dornálaíocht : Boxing. 14: Ag imirt snúcair : Playing snooker 15:Foireann : Team. 16: Cúl : Goal. [Back ] 17: Ag imirt rugbaí : Playing rugby. 18: Ag imirt fichille : Playing chess. 19: Ag snámh : Swimming. 20: Ag tabhairt faoi : Attempt. Have a go.

Word Meanings 1: Saighead : Arrow. 2: Scairdeitleán : Jet,  3: Bonn : Medal. 4: Piléar : Bullet. 5: Muscaed : Musket. 6: Ag oiliúint : Training. 7: Buama: Bomb. 8: Raidhfil : Rifle. 9: Sleá : Spear. Ga; Spear. Dart. 10: Forsaí Cosanta : Defence Forces. 11: Cuspóir : Target. 12: Ag ionsaí : Attacking. 13: Gránáid : Grenade. 14: Piostal : Pistol. 15: Tua : Axe. 16: Claíomh : Sword. 17: Miodóg : Dagger. 18: Saighdiúir : Soldier. 19: Brat : Flag. 20: Comhrac aonair : Duel. 21: Tanc: Tank.

Word Meanings: 1: Boghdóir: Archer. 2: Bard – Bard File – Poet 3: Dúnmharú Bhrian Ború : The murder of Brian Boru.  4: Crannóg : Crannog. 5: Ag troid : Fighting. 6: Long fhada : Long ship. 7: Dolman : Dolmen. 8: Ag gearradh : Cutting. 9: Ridire : Knight. 10: Ag máirseáil. 11: Léigear : Siege. 12: Normannach : Norman. 13: Cloch Oghaim : Ogham Stone. 14: Túr : Tower. 15 : Dún : Fort. 16: Sciath : Wing. 17: Daingean : Stronghold. 18: Aireagal : Oratory. 19: Cros : Cross. 20 : Cath : Battle.

Word Meanings: 1: Cabhlach : Navy. 2: Fairtheoir: Look out. Sentry. 3: Pléascán : Explosive. Pléasc: Explosion. 4: Ag guí : Praying. 5: Ag stiúradh: Steering. 6: Tiarna talún : Land lord. 7: Gorta : Famine. 8: Scoil scairte :Hedge school. 9: Manach: Monk. 10: Geimhleach : Captive. 11: Ag teitheadh : Fleeing. 12: Mainistir: Monastery. 13: Sléacht : Massacre.14: Imirce: Emigration. 15: Luíochán : Ambush.16: Éirí Amach 1916 : The Rising 1916. 17: Éirí Amach 1798 The Rising 1798. 18: Ag díshealbhú : Evicting. 19: Ag ruaigeadh: Banishing. Getting rid of. 20: Na Lochlannaigh: The Vikings.

Word Meanings : 1: Aisling : Vision. Dream. 2: Ardrí na hÉireann : High King of Ireland. 3: Laoch : Warrior. Hero 4: Bhí an bád ag imeacht le sruth : The boat was adrift. 5: Ár fuilteach : Bloody massacre. 6: Chaoin said é : They keened over him. 7: D’éalaigh Deirdre : Deirdre absconded. 8: Ridire : Knight. 9: Roschoill : Copse. 10: Marbh : Dead. 11: Na Cosantóirí : Defenders. 12: Páirc an air : The field of battle. 13: Seanchaí : Storyteller. 14: Clann Lir : Children of Lir. 15: Stoirm Farraige : A sea storm. 16:Teifeach : Fugitive. Refugee. Runaway. 17: Na healaí : The swans. 18: Theith said thar na sléibhte : They fled across the mountains. 19: Tá an lon dubh trom ar mo chroí : The blackbird is heavy on my heart. I am grieving.

Word Meaning: 1: Banríon : Queen. 2: Armúr : Armour. 3: Baiste : Baptised. 4: Rosc Catha : Battle cry. War cry. 5: Bád fada : Longboat. 6: Sa bhearna bhaoil : In the dangerous gap.  In the eye of the storm. Dangerously. Buille marfach : Death blow. A mortal blow. 7: Carbad : Chariot. 8: Cros a bhí trí thine : Burning cross. 9: Claíomh : Sword. 10: Na Ceiltigh : The Celts. 11: Piarda : Aristocrat. Nobleman. 12: Tua chatha : Battle axe. 13: Claíomh mór : Claymore. 14: Lochlannach : Viking. 15: Saol an mhanaigh : The life of a monk. 16: Lámhscríbhinn : Manuscript. 17: Gallóglaigh : Mercenaries. 18: Na Normannaigh : The Normans. 19: Forógra : Decree. Proclamation. Edict. 20: Fairtheoir : Lookout. Sentry. 21: Sleá: Spear. Clogad: Spear. Claíomh : Sword. 22: Taisce : Treasure. 23: Trádálaí : Trader.

Word Meanings : 1: Ar aire : Attention. 2: Cois tine: By the fire. 3: Anás : Destitution. 4: Traein ghaile: Steam train. 5: Tabhair faoi deara : Perceive. Observe. Notice. 6: Líne chatha : Line of battle. Line of attack. 7: Threoraigh sé me : He directed me. He showed me.8:  Turgaint : Bombardment. 9: Longa cogaidh : Battleships. 10: Chuir siad an chathair faoi léigear : They placed the city under siege. 11: Dialann : Diary. 12: Muintir ma háite : The locals. 13: Na réabhlóidithe : The revolutuionaries. 14: Bhí said faoi bhréagriocht : They were in disguise. 15: Cúram a dhéanamh : Attend. take care of. 16: Seabhcóireacht: falconary. 17: Patról airm : Army patrol. 18: Deoraíocht: Exile. 19: Caor gunna mór : Cannonball. 20: Ardcheannasaí : Commander in chief.


%d bloggers like this: