Nádúr

These nature booklets are designed to help children enhance their vocabulary. They are also designed to help in the learning of Irish. There is a simple translation of each booklet given below. Please use http://www.foclóir.ie also- as words can have different meanings depending on context etc. Míle buíochas

 

 

 

Nádúr 1: Bolb: Caterpillar. 2: Péist: Worm. 3: Céadchosach: Millipede. 4: Féileacán: Butterfly. 5: Ciaróg: Beetle. 6: Dreancaid: Flea. 7: Cuileog: Fly. 8: Gréasán: Web. 9: Seangán: Ant  10: Snáthaid Mhór:  Dragonfly. 11: Gailseach: Earwig. 12: Bóín Dé : Ladybird. 13: Leamhan: Moth 14: Damhán Alla: Spider. 15: Seilide: Snail 16: Bumbóg : Bumblebee. 17: Beach: Bee 18: Foiche: Wasp. 19: Cuil Ghorm : Bluebottle. 20: Earc: Reptile -Earc Luachra :Lizard. 21: Dreoilín Teaspaigh: Grashopper. 22: Frog ag preabadh: Frog hopping!

 

 

Nádúr 2: 1: Sionnach: Fox. 2: Easóg: Weasel – Stoat.  3: Dobharchú- Madra uisce: Otter 4: Iora rua: Red squirrel 5: Broc: Badger. 6: Fia: Deer. 7: Giorria: Hare. 8: Coiníní : Rabbits. 9: Oisín: Fawn.  10: Gráinneog:  Hedgehog. 11: Luch : Mouse. 12:   Francach: Rat. 13: Rón : Seal. 14: Deilf: Dolphin. 15: Ochtapas: Octopus. 16: Rosualt: Walrus. 17: Máthair shúigh: Squid.18: Muc mhara : Porpoise. 19: Breac: Trout. 20: Siorc : Shark.

 

 

Amuigh Faoin Tuath :Out in the countryside. 1: Lus an Chromchinn : Daffodils. 2: Nead : Nest. 3: Dair: Oak 4: Buaircín : Cone. 5: Feochadán : Thistle. 6: Fréamhacha : Roots. 7: Nóiníní: Daisies. 8: Tiúilip : Tuilip. 9: Cam an Ime: Buttercup. 10:Caiserbhán : Dandelion. 11: Sméara dubha: Blackberries. 12: Cruithneacht: Wheat. 13: Deora Dé: Fuchsia. 14: Seiceamar: Sycamore 15: Ag baint an fhómhair : Saving the harvest. 16: Sceach : Bush. 17: Dearcán : Acorn 18: Cnó capaill : Horse Chestnut 19: Duilleoga : Leaves. 20: Ceap: Block of wood for cutting things on e.g. Ceap búisteara. Ceap adhmaid : Block of wood for the fire.

 

 

Cois Farraige: 1: Cois Farraige: Sea side. 2: Scadán : Herring. 3: Dumhach: Sand dune. 4: Trá : Beach. 5: Scoil éisc : School of fish. 6: Sliogáin: Sea shells. 7: Ancaire: Anchor. 8: Míol mór. Whale 9: Gliomach: Lobster. 10: Muirín : Scallop. 11: Smugairle róin: Jelly fish.
12: Tonnta :Sea waves. 13: Eascann: Eels.14: Cuan : Bay – Harbour. 15: Buicéad agus spád : Bucket and spade. 16:Cósta : Coast. 17: Crosóg mhara : Starfish. 18: Ribe róibéis : Shrimp.19: Portán : Crab. 20: Carnabhal : Carnival

 

 

Cúlra Background. 1: Pláinéad : Planet. 2: Móinéar : Meadow. 3: Coill : Wood. 4: Loch : Lake. 5: Áraslann : Apartment block. 6: Bolcán : Volcano. 7: Caisleán : Castle. 8: Óstlann : Hotel. 9: Tuath : Countryside. 10: Teach solais: Lighthouse. 11: Cúrsa Gailf : Golf Course. 12: Dufair: Jungle. 13: Gaineamhleach : Desert. 14: Aill : Cliff. 15: Cathair: City. 16: Oileán : Island. 17:Eas : Waterfall. 18: Radharc tíre : Landscape. 19: Réaltaí : Stars 20: Sliabh : Mountain 21: Gleann : Glen.

 

 

An Fheirm : The Farm 1: Sicíní : Chickens. 2: Asal : Donkey. 3: Tréad : Herd. 4: Stail : Stallion. 5: Cearc : Hen 6: Bó : Cow 7: Tarbh : Bull 8: Turcaí : Turkey. 9: Caora : Sheep 10: Reithe : Ram 11: Fear Breige: Scarecrow [Phoney] 12: Cruach: Rick or stack. 13: Uan :  Lamb. 14: Tarracóir : Tractor. 15: Diallait: Saddle. 16: Scioból : Barn.17: Ag fás : growing. 18: Ag plandáil : planting. 19: Ag treabhadh : Ploughing 20: Adhairceanna : Horns.

 

 

Ag Eitilt: Flying. 1: Dreolín : Wren. 2: Smólach : Thrush. 3: Gealbhan: Sparrow. 4: Lon Dubh: Blackbird. 5: Colm : Dove. 6: Piasún : Pheasant. 7: Ealta : Flock. 8: Druid : Starling. 9: Colúr: Pigeon 10: Ulchabhán : Owl. Scréachóg Reilige  : Barn Owl 11: Corr Éisc : Heron 12: Eala : Swan 13: Seabhac : Hawk. 14: Faoileán: Seagull 15: Iolar : Eagle 16: Lacha : Duck. 17: Scáinne : Skein 18: Puifín : Puffin 19: Préachán : Crow. 20: Gé : Goose. Géanna : Geese. Scata géanna : Flock of geese.

 

 

An Aimsir : The Weather 1: Tá an ghrian ag taitneamh: The sun is shining. Taitneamh : Cheerfulness. 2: Grianmhar : Sunny 3: Tintreach agus toirneach : Lightning and thunder. You see lightning first. Why? 4: Scamallach : Cloudy. 5: Gaoth : Wind. 6: Ag cur seaca : Freezing. Sioc : Frost.7: Lá te : A hot day. 8: Stoirmiúil : Stormy. 9: Ag coscairt : Thawing [Also means disintegrating, breaking up, mangling etc.] Leá : melt. 10: Brat sneachta : A mantle of snow. Brat can also mean cloak or flag. 11: Ag cur fearthainne : Raining. Ag stealladh baistí : Pouring rain. 12: Ag Seideadh : Blowing. 13: Ceo: Fog. Ceobhrán : Mist , Drizzle. 14: Breacadh an lae : Dawing of the day. 15: An ghrian ag dul faoi: The setting of the sun. 16: Ceathach : Showery. 17: Clocha sneachta: Hailstones. 18: Brothallach : Sweltering. 19: Ag cur sneachta : Snowing. 20: Bogha baistí : Rainbow.

 

 

Word Meanings : 1: Caochán : Mole. 2: Glóthach froig : Frogspawn. 3: Torbán : Tadpole. 4: Tonn tuile : Tidal wave. 5: Dordéan : Hummingbird. 6: Cú faoil : Wolf hound. 7: Lus mór : Fox glove. 8: Iolar fíréan : Golden Eagle. 9: Mac tíre : Wolf. 10: Caróg Liath : Hooded -Grey- Crow. 11: Póicín locha : Water lilly. 12: Madra uisce : Otter. 13: Gé : Goose. 14: Francach : Rat. 15: Dallóg fhéir : Dormouse. 16: Fáinleog : Swallow. 17: Mús : Moose. 18: Pearóid : Parrot. 19: Ráth deilfeanna : A pod of dolphins. 20: Banbh : Piglet. Bonham.

 

 

Word Meanings : 1: Caróg : Crow. 2: Sionnach : Fox 3: Albatras : Albatross 4: Na faoileáin : Seagulls. 5: Tine aitinn: Bush fire. 6: Sliogiasc : Shellfish 7: Coileán : Puppy. 8: Cnó capaill : Chestnut. 9: Cú: Hound. 10: Screachóg reilige : Barn owl. 11: Poc : Buck. Stag. 12: Cuach : Cuckoo 13: Bó : Cow 14: Sicín : Chicken. 15: Giorria : Hare. 16: Fiach dubh : Raven. 17: Torc : Boar. 18: Leathóg : Flatfish. 19: Iolar maol: Bald eagle. 20: Cat: Cat.

%d bloggers like this: