Pobal

These Irish vocabulary booklets are designed to help children enhance their vocabulary. There is a simple translation of each booklet given below. Please use http://www.foclóir.ie also- as words can have different meanings depending on context etc. Míle buíochas

 

 

Pobal: 1: Díoltóir : Salesperson. 2: Feidhmeannach: Executive. 3: Dunine acrach: Handy person. 4: Fear an phoist: Postman. Bean an phoist: Post woman. 5: Stiúrthóir : Director. 6: Brathadóir : Spy or betrayer. 7: Ailtire: Architect. 8: Cuntasóir : Accountant. 9: Cúl báire: Goalie. 10: Geallghlacadóir : Bookie. 11: Imreoir : Player. 12: Búistéir : Butcher. 13: Paisinéir : Passenger. 14: Mairnéalach : Sailor. 15: Réiteoir : Referee. 16: Dornálaí  : Boxer. 17: Cosantóir : Defendant. Breitheamh : Judge. 18: Ealaíontóir : Artist. 19: Eolaí : Scientist. 20: Gadaí : Thief.

 

 

Pobal 2. 1: Dúnmharfóir: Murderer. 2: Gobán : Tradesman. Jack of all trades. 3: Duine dall : Blind person. 4: Gasóg : Boy Scout.   ??Girl scout?? 5: Taoiseach : Leader. Chief. 6: Bleachtaire : Detective. 7: Rí : King  8: Banríon : Queen 9: Abhac : Dwarf. 10: Leipreachán : Leprechaun. Na Daoine Maithe: The Little People. 11: Sióg : Fairy. Banríon  na Sióga : Queen of the Fairies. 12: Gleacaí : Gymnast. Acrobat. 13: Traenálaí : Coach. 14: Bithiúnach : Gangster. Thug. 15:Laoch : Hero. 16: Tréadaí : Herder. Pastor. 17: Cleasaí: Trickster. 18: Slua : Crowd. 19 :Básadóir : Executioner.

 

 

Pobal  3 : 1:Gréasaí : Cobbler. 2: Garraíodóir : Gardener. 3: Bochtán : Pauper. 4: Draíodóir : Sorcerer. Magician. 5: Fear Grinn : Clown. 6: Tumadóir : Diver. 7: Captaen : Captain. 8: Iascaire : Fisher. 9: Freastalaí : Waiter. 10: Buachaill Bó : Cowboy. 11: Robálaí : Robber. 12: Déagóir : Teenager. 13: Coimhthíoch : Alien. Foreign. 14: Spásaire : Astronaut. 15: Breitheamh : Judge. 16: Mianadóir : Miner. 17: Bulaí : Bully Maistín : Brute. Goon. 18: Turasóir : Tourist. 19 : Amadán : Airhead. Buffoon.  Pleidhce : Twit. 20: Foghlaí Mara : Pirate

 

 

 

Pobal 4 : 1:Fiaclóir : Dentist.  2: Dochtúir : Doctor. 3: Tiománaí : Driver. 4: Tógálaí : Builder. 5: Duine Gnó : Business person. 6: Píolóta : Pilot. 7: Airgeadóir : Cashier. 8: Siúinéir : Carpenter. 9: Iriseoir : Reporter. 10: Pluiméir : Plumber. 11: Múinteoir : Teacher. 12: Garda : Guard. 13: Bearbóir : Barber. 14: Duine dóiteáin : Fire person. 15: Rúnaí : Secretary. 16: Oibrí : Worker. 17: Bainisteoir : Manager. 18: Radharceolaí : Optician. 19: Príomhchócaire : Head Chef. 20: Poitigeir : Chemist.

 

 

Word meanings : 1: Cluas : Ear. 2: Súil : Eye. 3: Fuil : Blood. 4: Beola : Lips [Grua: Cheek.] 5: Gruaig : Hair. 6: Maol : Bald. 7: Inchinn : Brain 8: Dorn : Fist. 9: Ionga : Nail. 10: Méar : Finger. 11: Teanga : Tounge. 12: Méarlorg : Fingerprint. 13: Matán : Muscle. 14: Cos : Foot. 15: Cnámh : Bone. 16: Ceann : Head. 17: Ordóg : Thumb. 18: Glúin : Knee. 19: Lámh : Hand. 20: Croí : Heart. 21: Fiacail : Tooth. 22: Srón : Nose.

 

 

Word meanings : 1: Otharcharr : Ambulance. 2: Maide coise : Crutches. 3: Éigeandáil : Emergency. 4: Cónra :Coffin. Casket. 5: Ag cneasú : Healing. 6: Marbh : Dead. 7: Bindealán : Bandage. 8: Breoite : Ill Tinn : Sick 9: Am leighis : Medicine time. 10: Pian ina dhroim : Pain in his back. 11: Ag aclaíocht : Exercising. 12: Instealladh : Injection. 13: Nimh : Poison. 14: Scornach tinn : Sore [sick] throat. 15: Cathaoir rotha : Wheelchair. 16: Frídín : Germ. 17: Gortaithe : Injured. Wounded. 18: Cúpla : Twins. Leath cúpla : Half twin. 19: Tinneas fiacaile : Tooth ache. 20: Banaltra : Nurse. 21: Ag cur allais : Sweating.

 

 

Word Meanings : 1: Picnic : Picnic. 2: Athair : Father. 3: Lánúin : Couple. 4: Máthair : Mother. 5: Páistí : Children. 6: Ag cniotáil : Knitting. Seanmháthair : Grandmother. 7: Bolgáin : Bubbles. 8: Peata : Pet. Piscín : Kitten. 9: Lapadán : Toddler. 10: Sneaic : Snack. 11: Cuairt : Visit. Taephota : Teapot. Siúcra : Sugar. Uachtar : Cream. 12: Mamó agus Daideo: Granny and Grandad. Garpháiste: Granchild. 13: Dalta : Student. Daltaí : Students. 14: Clann : Family. Tuismitheoirí. 15: Pictiúr : Picture. 16: Iníon : Daughter. Miss. 17: Mac : Son. 18: Naíonán : Infant. 19: Béile : Meal. 20: Cliabhán : Cot. Cradle. Trap!!

 

 

Word Meanings Slí Bheatha : Livelihood : 1: Iascaire : Fisher. 2: Garda Tarrthála : Lifeguard. 3: Aoire : Shepherd. 4: Sagart : Priest. 5: Scabhta : Scout. 6: Tréidlia : Veterinarian 7: Bitheolaí : Biologist. 8: Polaiteoir : Politician 9: Altra : Nuirse. 10: Draoi : Magician. Druid. 11: Amhránaí Ceoldrámaíochta : Opera singer. 12: Saighdiúir : Soldier. 13: Siúinéir : Carpenter. Joiner. 14: Bainisteoir : Manager. 15: Oifigeach airm : Army officer. 16: Traenálaí madraí : Dog trainer. 17: Aisteoir : Actor. 18: Criú ceamara : Camera crew. 19: Ceantálaí : Auctioneer. 20: Ceimiceoir : Chemist.

 

 

Word Meanings : 1: Fiaclóir : Dentist. 2: Cóitseálaí : Coach. 3: Saothraí : Labourer. Breadwinner. 4: Mianadóir : Miner. 5: Freastalaí : Attendant. Waitress. 6: Báicéir : Baker. 7: Lománaí : Logger. Lumberjack. 8: Cócaire : Chef. Cook. 9: Cáinteoir : Critic. Sceptic. 10: Táthaire : Welder. Hanger on! 11: Príomhfheidhmeannach : Chief executive. 12: Maisitheoir : Illustrator. Decorator. 13: Snoídóir : Sculptor. Carver. 14: Oide : Tutor. Teacher. 15: Léirmheastóir : Critic. Reviewer. 16: Eolaí : Scientist. 17: Meicneoir : Mechanic. 18: Ginearál : General. 19: Fuirseoir : Comedian. Comic. 20: Ealaíontóir : Artist. Painter.

 

 

Word Meanings : 1: Bríceadóir : Brickie. 2: Geolaí : Geologist. 3: Ceoltóir : Musician. 4: Duine bruscair : Waste collector. 5: Glantóir : Cleaner. 6: Impire : Emperor. 7: Línitheoir : Draughtsperson.  8: Máinlia : Surgeon. 9: Oibrithe tógála : Construction workers. 10: Maor tráchta : Traffic warden. 11: Pianódóir : Pianist. 12: Suirbhéir : Surveyor. 13: Saor cloiche : Stone mason. 14: Séidire gloine : Glass blower. 15: Seodóir : Jeweller. 16: Taighdeoirí : Researchers. 17: Táilliúir : Tailor. 18: Seachadóir : Deliverer. 19: Tiománaí : Driver. Chauffeur.  20: Uachtarán : President. 21: Tumadóirí : Divers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: